Voor de brok en voor de rok ...

01-02-2021

... daarvoor moet je werken. Helaas hebben we nog niet zodanig onze schaapjes op het droge dat werken niet meer nodig is. Online werken was voor ons de oplossing in deze oriëntatie en overgangsfase naar het "anders gaan doen". Het op deze manier werken biedt ons de mogelijkheid om zowel in Nederland als in Zweden te kunnen zijn. Voor Peter was dit niet zo'n probleem. Als software ontwikkelaar kun je, mits je beschikt over de juiste apparatuur, werken waar je wilt. Mij kostte dit wat meer hoofdbrekens. Maar mijn ervaring in de zorg en mijn liefde voor taal leidde me naar het vak van notulist/transcribent. In deze tijd, waarin Corona onze levens nog in zijn greep houdt, wordt er veel online vergaderd. Voor de verslaglegging van die vergaderingen staan medewerkers vaak niet in de rij. Ik heb er echter geen hekel aan. Ik vind dit zelfs erg leuk om te doen. Dus voor diverse opdrachtgevers woon ik sinds kort online vergaderingen bij en maak hiervan verslagen. Ook werk ik geluidsopnames van vergaderingen uit.  Veelal zijn deze vergaderingen zorg gerelateerd.  Verder zoek ik in dezelfde branche naar bijvoorbeeld (gast) blog opdrachten, omdat ik niet weet hoe zich het vergaderen na Corona gaat ontwikkelen. Veel mensen zullen graag weer fysiek bijeen komen. Het online vergaderen zal dan gaan afnemen vermoed ik. 

Peter en ik hebben dus allebei om te kunnen werken stroom en een goede internetverbinding nodig. En in Nederland is dit heel vanzelfsprekend, maar in Zweden, op ons plekje "in the middel of nowhere", ietsje minder. Zo hebben we vorig jaar enkele keren ervaren dat bij bepaalde weersomstandigheden de stroom nog wel eens uitviel. Tijdens ons verblijf nu hebben we dit nog niet meegemaakt, maar we houden er wel rekening mee en hebben enkele noodscenario's (zoals het gebruik van een aggregaat) in gedachten. Voor het afsluiten van een internet abonnement in Zweden is een persoonsnummer (vergelijkbaar met ons sofinummer) nodig en dat hebben we nog niet. Prepaid internet, waarbij een kaart elke keer door ons wordt opgewaardeerd, is wat we nu gebruiken. We hebben dus nu een wifi hotspot en meteen een Zweeds telefoonnummer tot onze beschikking.

Tevens zijn we aan het onderzoeken wat er bij komt kijken als we in Zweden zouden willen gaan werken. Ook hier komt men bijvoorbeeld mensen in de zorg tekort. Het spreken van de taal is dan natuurlijk wel heel erg belangrijk. De cursus Zweeds, die ik nu op een slakkengangetje aan het doen ben, gaat me misschien niet helemaal brengen wat dan nodig is. Gelukkig spreekt Peter goed de taal. Regelmatig proberen we dan ook onderling Zweeds met elkaar te praten, maar dat eindigt meestal met een aanval van de slappe lach. Zweden kent geen inburgeringscursussen die verplicht zijn voor EU-burgers. Tijdens de taalcursus Svenska för Invandrare (Zweeds voor immigranten) wordt echter veel aandacht besteed aan Zweedse culturele eigenheden. Verder is het zo, dat wanneer je als Nederlander in Zweden wilt gaat werken er geen speciale werkvergunning of visum nodig is. Dit komt omdat zowel Zweden als Nederland EU landen zijn. Als onderdaan van de EU mag je dus in elk EU land een baan zoeken. Wanneer je in het land werkt, heb je ook meteen recht om er (onder bepaalde voorwaarden) te wonen, je hoeft dus ook geen verblijfsvergunning aan te vragen. In Zweden kun je je verblijfsrecht inschrijven bij Skatteverket. Deze organisatie zorgt er ook voor dat je in het bevolkingsregister wordt opgenomen. Je krijgt dan een persoonsnummer. Om in Zweden (geldt voor de hele EU) als verpleegkundige aan de slag te kunnen, is een diploma erkenning nodig. Wanneer je in een tijdsbestek van 12 maanden langer dan 183 dagen in Zweden woont, moet je in Zweden belasting betalen. Woon je korter dan 183 dagen in het land dan word je niet beschouwd als belastingplichtige inwoner en moet je, als je uit Nederland komt, je belasting in Nederland afdragen. In de EU is dubbel belasting betalen niet mogelijk. Werken in Zweden is dus makkelijker dan ik dacht. Er is geen werkvergunning nodig, de belastingen zijn duidelijk geregeld en ook een Zweedse bankrekening openen is zo gebeurd. Dankzij de vooruitstrevende mentaliteit van de Zweden kan het ook nog eens zijn dat werkdagen minder dan 8 uur lang zijn. Is dat even mooi meegenomen?!